Writing and Writing Worksheet

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:11

I usually go to school on foot.

I leave my house at fifteen to seven in the morning. It takes me about ten minutes to get to school. The streets are not so busy at that time. I get to school at five to seven. I enjoy walking to school with my friends. What about you?

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:11

Hướng dẫn dịch

Tớ thường đi bộ đến nhà.

Tờ rời nhà vào lúc 7 giớ kém 15 vào buổi sáng. Tớ mất khoảng 10 phút để đến trường. Vào lúc đó đường phố không quá đống đúc. Tớ đến trường lúc 7 giờ kém 5. Tớ thích đi bộ đến trường cùng với bạn của mình. Còn cậu thì sao?

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 2 2023 lúc 13:16

a: I often go to school on foot

b: Tom travels to school by bus everyday

c: It takes me ten minutes to walk to school

d: Is your house far from your school?

e: Do you go pass any shops on your ways to school?

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:12

Hướng dẫn dịch

a. Tớ thường đi bộ đến trường

b. Tom đi đến trường bằng xe buýt hàng ngày

c. Tớ mất mười phút để đi bộ đến trường

d. Nhà bạn có xa trường học của bạn không?

e. Bạn có đi ngang qua cửa hàng nào trên đường đến trường không?

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:12

5 - 1 - 2 - 4 - 3

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:13

Hướng dẫn dịch

Tôi thích đạp xe đến trường. Thế còn bạn?

Tớ thường đi học hàng ngày bằng xe đạp. Tôi mất khoảng nửa giờ để đến trường

Tớ rời nhà lúc 6:30 sáng

Cuối cùng thì tớ cũng đến trường lúc 7:00. Lớp học của tớ bắt đầu lúc 7:30

Trên đường đến trường, tớ đạp xe qua các cửa hàng và công viên. Đường phố không quá bận rộn

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:13

It usually takes me 30 minutes to go to school. I often leave my house at 6:30. I go to school by bike. On my way to school, I cycle past shops and the park. The streets are not so busy. I finally get to school at 7:00. My class starts at 7:30.

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:13

Hướng dẫn dịch

Tớ thường mất 30 phút để đến trường. Tớ thường rời khỏi nhà lúc 6 giờ 30 phút. Tớ đi học bằng xe đạp. Trên đường đến trường, tớ đạp xe qua các cửa hàng và công viên. Đường phố không quá nhộn nhịp. Cuối cùng thì tớ cũng đến trường lúc 7:00. Lớp học của tớ bắt đầu lúc 7:30.

Bình luận (0)