Bài 7: Tỉ lệ thức

Quách An An

x/5 = y/4 và x2 . y = 100

Đặt x/5=y/4=k

=>x=5k; y=4k

x^2*y=100

=>25k^2*4k=100

=>k^3=1

=>k=1

=>x=5;y=4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Vũ Hoàng
Xem chi tiết
Vũ Khánh Linh
Xem chi tiết
Nhi Nguyen Phuong
Xem chi tiết
blueesky~~~
Xem chi tiết
Nguyễn Thế Anh
Xem chi tiết
Nhân Nguyễn Thiện
Xem chi tiết
Harry Dũng
Xem chi tiết
Lionel Minh
Xem chi tiết
Vy Nguyễn Đặng Khánh
Xem chi tiết
Sky Sơn Tùng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)