Chương II - Đường tròn

Đỗ Thanh Tùng

Trong tam giác ABC vuông tại A.Lấy điểm O thuộc đoạn thẳng D thuộc BC , sao cho OA=OB  , lấy E đối xứng qua E.

a, Chứng minh : BE là tiếp tuyến của đường tròn , đường kính BA.

b, Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với AE, đường thẳng này cắt tia BA lại K .Chứng minh : KE là tiếp tuyến của đường tròn , đường kính BE

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 12 2020 lúc 20:23

Đề bài sai rồi bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Ngưu Kim
Xem chi tiết
Phan Bá Hưng
Xem chi tiết
Trà My
Xem chi tiết
Quyết Thân Thị
Xem chi tiết