Chương II - Đường tròn

Đỗ Thanh Tùng

Cho tam giác ABC vuông tại A , D thuộc BC ,sao cho CA = CD lấy K đối xứng D qua E.

a, Chứng minh : BE là tiếp tuyến của đường tròn , đường kính BA.

b, Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với AE, đường thẳng này cắt tia BA lại K .Chứng minh : KE là tiếp tuyến của đường tròn , đường kính BE.

Anh em giúp mình nhớ mai mình kiểm tra rồi nhé.


Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Ngưu Kim
Xem chi tiết
Quyết Thân Thị
Xem chi tiết
Anh Quynh
Xem chi tiết
Anh Quynh
Xem chi tiết