Chương II - Đường tròn

Ngưu Kim

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC), có đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm C, bán kính CA. Đường thẳng AH cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai D.

a) Chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b) Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt các tia BA, BD thứ tự tại E, F. Trên cung nhỏ AD của (O) lấy điểm M bất kỳ, qua M kẻ tiếp tuyến với (O) cắt AB, BD lần lượt tại P. Q. Chứng minh: \(2\sqrt{PE.QF}=EF\)


Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Nguyen Van Hoang
Xem chi tiết
Lê Yến Nhi
Xem chi tiết
Người Bí Ẩn
Xem chi tiết
Người Bí Ẩn
Xem chi tiết
Tiểu Chỉ
Xem chi tiết
Dương Trần Quang Duy
Xem chi tiết
Dương Trần Quang Duy
Xem chi tiết
WonMaengGun
Xem chi tiết