Ôn tập toán 7

Taeyeon_ss

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

(Giả sử các căn bậc hai đều có nghĩa)

\(A=\sqrt{x}+3\)

\(B=\sqrt{x-1}-5\)

Giúp mình vs

Trần Việt Linh
3 tháng 9 2016 lúc 20:06

\(A=\sqrt{x}+3\)

Vì \(\sqrt{x}\ge0\)

=> \(\sqrt{x}+3\ge3\)

Vậy GTNN của A là 3 khi x=0

\(B=\sqrt{x-1}-5\)

Vì:\(\sqrt{x-1}\ge0\)

\(\Rightarrow\sqrt{x-1}-5\ge-5\)

Vậy GTNN của B là -5 khi x=1

Bình luận (0)
Lightning Farron
3 tháng 9 2016 lúc 20:06

a)Ta thấy: \(\sqrt{x}\ge0\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}+3\ge0+3=3\)

\(\Rightarrow A\ge3\)

Dấu = khi \(x=0\)

Vậy MinA=3 khi x=0

b)Ta thấy: \(\sqrt{x-1}\ge0\)

\(\Rightarrow\sqrt{x-1}-5\ge0-5=-5\)

\(\Rightarrow B\ge-5\)

Dấu = khi x=1

Vậy MinA=-5 khi x=1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vương Hàn
Xem chi tiết
Tuấn Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Ngọc
Xem chi tiết
Học sinh
Xem chi tiết
Trương Mai Khánh Huyền
Xem chi tiết
Phuong Truc
Xem chi tiết
Trần Trân Trân
Xem chi tiết
Tuấn Anh Nguyễn
Xem chi tiết