Ôn tập Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác

{Hell}mr monster

tam giác ABC có A=90*, AB=\(\sqrt{88}\)cm, AC=6cm, K là trung điểm AC.Tính BC

Mai Trung Hải Phong
25 tháng 5 lúc 8:58

Ta có thể sử dụng định lý Pythagoras để tính độ dài cạnh $BC$ của tam giác vuông $ABC$ như sau:

$BC^2 = AB^2 - AC^2$

$BC^2 = (\sqrt{88})^2 - 6^2$

$BC^2 = 88 - 36$

$BC^2 = 52$

$BC = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$

Vậy đáp án là $BC = 2\sqrt{13}$ cm.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hà Linh
Xem chi tiết
Linh Tạ Phương
Xem chi tiết
{Hell}mr monster
Xem chi tiết
The Mouse
Xem chi tiết
Dương Ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Dương Anh Na
Xem chi tiết
phạm hoàng minh
Xem chi tiết
Trương duy Hựng
Xem chi tiết
Linh Tạ Phương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)