Bài 7 : Sự tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả

my

Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ có thuận lợi gì về mặt sinh

hoạt và đời sống? viết thành 1 đoạn văn hoàn chình thêm bớt từ

Phương Dung
15 tháng 10 2020 lúc 18:03

Sự phân chia bề mặt Trái Đất làm 24 khu vực giờ có thuận lợi:

- Tính được giờ của khu vực khác để giao lưu một cách phù hợp về giờ giấc.

- Vì Trái đất chia làm 24 khu vực giờ nên mỗi khu vực giờ bao gồm 15 kinh tuyến. Như vậy cứ 15 kinh tuyến sẽ có giờ chung thống nhất. Không phải tính thời gian nhiều.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phương Dung
15 tháng 10 2020 lúc 18:04

Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ sẽ tiện lợi cho việc tính giờ và giao dịch trong nước và trên thế giới. Vì với việc chia làm 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ rộng 15 độ kinh tuyến, các địa phương nằm trong cùng một khu vực sẽ thống nhất một giờ. Do đó không phải tính toán chuyển đổi thời gian giữa các địa phương trong cùng khu vực giờ.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Mạnh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
công chúa lý nhã kì
Xem chi tiết
Đặng Ngọc Thanh Nhàn
Xem chi tiết
Trần Lê Khánh Linh
Xem chi tiết
Đào Thị An Chinh
Xem chi tiết
Đào Thị Quỳnh Giang
Xem chi tiết
Hương Giang
Xem chi tiết
Tuyến Phan Thị
Xem chi tiết