Bài 7 : Sự tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả

Hương Giang

1 sự phân chia bề mặt trái đất ra 24 khu giờ có thuận lợi gì về mặt sinh hoạt và đời sống?

Cầm Đức Anh
18 tháng 10 2017 lúc 18:35

Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ sẽ tiện lợi cho việc tính giờ và giao dịch trong nước và trên thế giới. Vì với việc chia làm 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ rộng 15 độ kinh tuyến, các địa phương nằm trong cùng một khu vực sẽ thống nhất một giờ. Do đó không phải tính toán chuyển đổi thời gian giữa các địa phương trong cùng khu vực giờ.

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Mạnh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đặng Ngọc Thanh Nhàn
Xem chi tiết
công chúa lý nhã kì
Xem chi tiết
Đào Thị An Chinh
Xem chi tiết
Trần Lê Khánh Linh
Xem chi tiết
Đào Thị Quỳnh Giang
Xem chi tiết
my
Xem chi tiết
Tuyến Phan Thị
Xem chi tiết