Bài 7 : Sự tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả

Tuyến Phan Thị

1.Sự phân chia bề mặt trái đất ra 24 khu vực giờ có thuận lợi gì về mặt sinh hoạt và đời sống?

2.Tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên trái đất?

3.Với quả địa cầu và ngọn đèn trong phòng tối,em hãy chứng minh hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau trên trái đất?

Help me!!!!Chìu nêy mik hc zồi!!!

nana Nguyễn
25 tháng 10 2017 lúc 7:59

1.Rất thuận lợi cho việc tính giờ và giao dịch trong nước và thế giới:

Vì với việc chia làm 24 khu vực giờ thì các địa phương sẽ thống nhất 1 giờ không cần tính giờ khi giao dịch chuyển đổi trong địa phương.

2.Có hiện tượng ngày đêm liên tiếp vì trái đất có dạng hình cầu mà nó tự quay quanh trục của nó

3.Để chứng minh hiện tượng ngày đêm liên tiếp trên trái đất ,ta đặt quả địa cầu trước ngọn đèn sáng trong bóng tối và đánh dấu 1 vị trí trên quả địa cầu rồi từ từ quay nó thì ta sẽ thấy chỗ đánh dấu lần lượt sẽ có hiện tượng từ vùng sáng đến vùng tối rồi từ vùng tối cho đến vùng sáng.

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Đào Thị An Chinh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Duy Hoang Vo Nguyen
Xem chi tiết
công chúa lý nhã kì
Xem chi tiết
Đặng Ngọc Thanh Nhàn
Xem chi tiết
Trần Lê Khánh Linh
Xem chi tiết