Bài 7 : Sự tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả

Trần Lê Khánh Linh

Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 giờ khu vực giờ có thuận lợi gì về mặt sinh hoạt và đời sống ?

Phùng Tuệ Minh
3 tháng 11 2018 lúc 21:43

Sự phân chia bề mặt Trái Đất làm 24 khu vực giờ có thuận lợi:

- Tính được giờ của khu vực khác để giao lưu một cách phù hợp về giờ giấc.

- Vì Trái đất chia làm 24 khu vực giờ nên mỗi khu vực giờ bao gồm 15 kinh tuyến. Như vậy cứ 15 kinh tuyến sẽ có giờ chung thống nhất. Không phải tính thời gian nhiều.

Bình luận (0)
Nguyễnn Thị Thu Hiề̀n
3 tháng 11 2018 lúc 21:58

Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ thuận tiện cho việc tính giờ và giao dịch trên toàn thế giới,vì các hoạt động của người dân ở các nơi khác nhau trên thế giới sẽ được thống nhất về mặt thời gian.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Mạnh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
công chúa lý nhã kì
Xem chi tiết
Đặng Ngọc Thanh Nhàn
Xem chi tiết
Đào Thị An Chinh
Xem chi tiết
Đào Thị Quỳnh Giang
Xem chi tiết
Hương Giang
Xem chi tiết
my
Xem chi tiết
Tuyến Phan Thị
Xem chi tiết