Bài 7 : Sự tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả

Đào Thị Quỳnh Giang

sự phân chia bề mặt trái đất ra khu vực giờ có thuận lợi gì về mặt sinh hoạt và đời sống?

Đặng Nguyễn Tiến Dũn...
8 tháng 10 2017 lúc 15:50

Giúp chúng ta có thể dễ nhận biết được rằng vùng này bây giờ là bao nhiêu giờ để phục vụ cho việc vận chuyển, du lịch.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Anh Thư
8 tháng 10 2017 lúc 19:22

Thuận lợi cho việc vận chuyển, du lịch

Bình luận (1)
Trương Huy Hoàng
29 tháng 10 2017 lúc 14:15

Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ sẽ tiện lợi cho việc tính giờ và giao dịch trong nước và trên thế giới. Vì với việc chia làm 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ rộng 15 độ kinh tuyến, các địa phương nằm trong cùng một khu vực sẽ thống nhất một giờ. Do đó không phải tính toán chuyền đồi thời gian giữa các địa phương trong cùng khu vực giờ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Mạnh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
công chúa lý nhã kì
Xem chi tiết
Đặng Ngọc Thanh Nhàn
Xem chi tiết
Trần Lê Khánh Linh
Xem chi tiết
Đào Thị An Chinh
Xem chi tiết
Hương Giang
Xem chi tiết
my
Xem chi tiết
Tuyến Phan Thị
Xem chi tiết