Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

nchdtt

So sánh A và B

\(A=\sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{12}}}+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6}}}}\)

\(B=\sqrt{14}+\sqrt{11}\)

Lê Thị Thục Hiền
6 tháng 7 2021 lúc 12:09

\(A=\sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{12}}}+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6}}}}< \sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{16}}}+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{9}}}}\)\(=7\)

\(B=\sqrt{14}+\sqrt{11}>\sqrt{13,69}+\sqrt{10,89}=7\)

\(\Rightarrow A< B\)

Bình luận (0)
HT2k02
6 tháng 7 2021 lúc 12:09

Ta có:

 \(12< 16\Rightarrow\sqrt{12}< \sqrt{16}=4\\ 6< 9\Rightarrow\sqrt{6}< \sqrt{9}=3\)

\(\Rightarrow A< \sqrt{12+\sqrt{12+4}}+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+3}}}=\sqrt{12+4}+\sqrt{6+3}=4+3=7\) (1)

Lại có :

\(B=\sqrt{14}+\sqrt{11}\Rightarrow B^2=25+2\sqrt{14.11}=25+2\sqrt{154}>25+2\sqrt{144}=25+2.12=49=7^2\)

Mà B > 0

\(\Rightarrow B>7\) (2)

Từ (1),(2) suy ra A<B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lâm Nhật Bảo Lam
Xem chi tiết
Song Tử
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
๖ۣۜSnoლMan
Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Diệp
Xem chi tiết
Hotboy nguyên
Xem chi tiết
EDOGAWA CONAN
Xem chi tiết
Hàn Băng Di
Xem chi tiết