Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Mr_Sharko

phân tích các đa thức sau thành nhân tử

1) x^2+5x+8

2) x^2+8x+7

3) x^2-6x-16

4) 4x^2-8x+3

5) 3x^2-11x+6

  

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 11:56

1: Đa thức này ko phân tích được nha bạn

2: \(x^2+8x+7\)

\(=x^2+x+7x+7\)

\(=x\left(x+1\right)+7\left(x+1\right)\)

\(=\left(x+1\right)\left(x+7\right)\)

3: \(x^2-6x-16\)

\(=x^2-8x+2x-16\)

\(=x\left(x-8\right)+2\left(x-8\right)\)

\(=\left(x-8\right)\left(x+2\right)\)

4: \(4x^2-8x+3\)

\(=4x^2-2x-6x+3\)

\(=2x\left(2x-1\right)-3\left(2x-1\right)\)

\(=\left(2x-1\right)\left(2x-3\right)\)

5: \(3x^2-11x+6\)

\(=3x^2-9x-2x+6\)

\(=3x\left(x-3\right)-2\left(x-3\right)\)

\(=\left(x-3\right)\left(3x-2\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Như Hiếu
Xem chi tiết
Anngoc Anna
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đoàn Phan Hưng
Xem chi tiết
Đào Phúc Việt
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Xem chi tiết
Cao Trương Anh Thơ
Xem chi tiết
Tuyết Như Bùi Thân
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)