Ôn tập Đường tròn

Phúc Tiến

Mọi người giúp mình với ạ loading...

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 23:04

a: Xét (O) có

AB,AC là tiếp tuyến

Do đó: AB=AC

=>A nằm trên đường trung trực của BC(1)

Ta có: OB=OC

=>O nằm trên đường trung trực của BC(2)

Từ (1) và (2) suy ra OA là đường trung trực của BC

=>OA\(\perp\)BC tại H và H là trung điểm của BC

b: Xét (O) có

ΔCED nội tiếp

CD là đường kính

Do đó: ΔCED vuông tại E

=>CE\(\perp\)ED tại E

=>CE\(\perp\)AD tại E

Xét ΔDCA vuông tại C có CE là đường cao

nên \(AE\cdot AD=AC^2\)

mà AC=AB

nên \(AE\cdot AD=AB^2\)

c: Xét (O) có

MB,ME là tiếp tuyến

Do đó: MB=ME

Xét (O) có

NE,NC là tiếp tuyến

Do đó: NE=NC

Chu vi tam giác AMN là:

\(C_{AMN}=AM+MN+AN\)

\(=AM+ME+EN+NA\)

\(=AM+MB+NC+NA\)

\(=AB+AC\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NGUYỄN Gia Hạo
Xem chi tiết
Momozono Hisaki
Xem chi tiết
Tuệ San
Xem chi tiết
Phúc Tiến
Xem chi tiết
tthnew
Nguyễn Hân
Xem chi tiết
Hương
Xem chi tiết
Aa Minh
Xem chi tiết
NGUYỄN Gia Hạo
Xem chi tiết