Bài 19. Sắt

Anh Quân

Hòa tan hoàn toàn 1 lượng Fe bằng dung dịch HCL 0,3M ,thu được 6,72 L khí (đktc) : viết PTHH a,Tính khối lượng Fe tham gia phản ứng b,Tính thể tích dung dịch axit tham gia c,Tính nồng độ dung dịch sau phản ứng [biết Fe:56/Cl:35,5/H:1) Giúp mình plsssss :>>

๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
19 tháng 11 lúc 18:40

a) \(n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

PTHH: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

nFe = nH2 = 0,3 (mol)

\(\Rightarrow m_{Fe}=0,3.56=16,8\left(g\right)\)

b) nHCl = 2.nH2 = 0,6 (mol)

\(\Rightarrow V_{ddHCl}=\dfrac{0,6}{0,3}=2\left(l\right)\)

c) \(n_{FeCl_2}=n_{H_2}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M\left(FeCl_2\right)}=\dfrac{0,3}{2}=0,15M\)

 

Bình luận (0)
Thắng Phạm Quang
19 tháng 11 lúc 18:41

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\\ a,n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol\\ n_{Fe}=n_{FeCl_2}=n_{H_2}=0,3mol\\ m_{Fe}=0,3.56=16,8g\\ b,n_{HCl}=2n_{H_2}=0,3.2=0,6mol\\ V_{ddHCl}=\dfrac{0,6}{0,3}=2l\\ c,C_{M_{FeCl_2}}=\dfrac{0,3}{2}=0,15M\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn thành Đạt
Xem chi tiết
Thắng Bui
Xem chi tiết
Baekhyun EXO
Xem chi tiết
Đại Ngọc
Xem chi tiết
DoriKiều
Xem chi tiết
Trần Thiên Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Phi Hòa
Xem chi tiết
Thi Nguyễn
Xem chi tiết
gia hân
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)