Violympic toán 7

Trần Quốc Tuấn hi

Gọi a,b,c là đọ dài các cạnh của một tam giác . Chứng minh rằng \(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}< 2\)

Vũ Minh Tuấn
18 tháng 1 2020 lúc 17:27

Vì a, b, c là độ dài các cạnh của tam giác (gt).

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}c< a+b\\a< b+c\\b< a+c\end{matrix}\right.\) (theo bất đẳng thức trong tam giác).

Ta có công thức: \(\frac{a}{b}< \frac{a+m}{b+m}\left(\frac{a}{b}< 1;a,b,m>0\right).\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\frac{a}{b+c}< \frac{a+a}{a+b+c}=\frac{2a}{a+b+c}\left(1\right)\\\frac{b}{a+c}< \frac{b+b}{a+b+c}=\frac{2b}{a+b+c}\left(2\right)\\\frac{c}{a+b}< \frac{c+c}{a+b+c}=\frac{2c}{a+b+c}\left(3\right)\end{matrix}\right.\)

Cộng theo vế (1), (2) và (3) ta được:

\(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}< \frac{2a}{a+b+c}+\frac{2b}{a+b+c}+\frac{2c}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}< \frac{2a+2b+2c}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}< \frac{2.\left(a+b+c\right)}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}< 2\left(đpcm\right).\)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Diệu Huyền
18 tháng 1 2020 lúc 17:14

Violympic toán 7

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Đặng Quốc Huy
Xem chi tiết
Trần Khởi My
Xem chi tiết
Chuột yêu Gạo
Xem chi tiết
Đặng Quốc Huy
Xem chi tiết
nguyen hong long
Xem chi tiết
Chuột yêu Gạo
Xem chi tiết
địt mẹ mày
Xem chi tiết
Trần Xuân Tiệp
Xem chi tiết
Nhan Thanh
Xem chi tiết