Violympic toán 8

Nguyễn Hà Giang

Diện tích hình thoi là 96cm^2, độ dài đường chéo là 16cm . Tìm độ dài cạnh hình thoi đó.

suli cảm ơn các bn nè...

An Võ (leo)
12 tháng 3 2019 lúc 22:16

sao nhiều vậy hả suli( suli là ai zậy???)

ta có \(S_{ht}=DC_1DC_2\frac{1}{2}\Leftrightarrow96=16.\frac{1}{2}.DC_2\Rightarrow DC_2=12\left(cm\right)\)

Lại có : cạnh của hình thoi =\(\sqrt{\left(\frac{1}{2}DC_1\right)^2+\left(\frac{1}{2}DC_2\right)^2}\)( d/lý pi-ta-go)

= \(\sqrt{\frac{1}{4}\cdot16^2+\frac{1}{4}\cdot12^2}=10\left(cm\right)\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hà Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Đại Hiệp
Xem chi tiết
hgf
Xem chi tiết
Kyun Diệp
Xem chi tiết
Kyun Diệp
Xem chi tiết
Kyun Diệp
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Đại Hiệp
Xem chi tiết
nguyen ha giang
Xem chi tiết
nguyen ha giang
Xem chi tiết