Bài tập cuối chương II

Quoc Tran Anh Le

Cứ 15 phút, chị Lan chạy được 2,5 km. Hỏi trong 1 giờ, chị chạy được bao nhiêu ki – lô- mét? Biết rằng vận tốc chạy của chị Lan là không đổi.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 9 lúc 22:08

1h=60p

Trong 1h vận tốc của chị Lan là:

\(2.5:15\cdot60=10\left(km\right)\)

Bình luận (0)
Hà Quang Minh
16 tháng 9 lúc 22:09

Gọi số km mà chị Lan chạy được trong 1 giờ = 60 phút là x (km) (x > 0)

Vì vận tốc không đổi nên quãng đường và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận, ta có:

\(\frac{{2,5}}{{15}} = \frac{x}{{60}} \Rightarrow x = \frac{{2,5.60}}{{15}} = 10\)(thoả mãn)

Vậy trong 1 giờ, chị Lan chạy được 10 km.

Bình luận (0)
_stfu.sunshine_
16 tháng 9 lúc 22:09

Đổi: `15` phút `= 1/4` giờ

Trong một giờ chị Lan chạy được:

`2,5 : 1/4 = 10 km`.

Vậy một giờ chị Lan chạy được `10km`.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)