Di truyền học cấp độ tế bào

Đặng Thu Trang

Cô giải thích giúp e câu 27 với ạ Pham Thi LinhBài tập Sinh học

Đặng Thu Trang
31 tháng 5 2017 lúc 20:04

Đáp án đúng là D ạ Pham Thi Linh

Bình luận (0)
Tùng Hoàng
1 tháng 6 2017 lúc 21:13

câu B đúng chứ chị

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Trần Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kiều Duyên
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Triệu Nguyễn
Xem chi tiết
miên trần
Xem chi tiết
Tam giác
Xem chi tiết
Nhóc Song Tử
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Linh La Liếm
Xem chi tiết