Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 205
Số lượng câu trả lời 74
Điểm GP 0
Điểm SP 31

Người theo dõi (35)

Đang theo dõi (5)

Ma Sói
BTS >3
Linh Le