Di truyền học cấp độ tế bào

Hỏi đáp

Mạc Nhược Ca
Xem chi tiết
ncjocsnoev
4 tháng 6 2016 lúc 23:40

P: AaBbDd × AaBbDd
Giới đực:

8% số tế bào sinh có cặp NST Bb không phân li trong giảm phân I tạo ra giao tử Bb, 0.92% tế bào giảm phân bình thường tạo ra hai loại giao tử có kiểu giao tử B, b.

Giới cái:

20% số tế bào sinh trứng có cặp Dd không phân li trong giảm phân I tạo ra giao tử Dd, 0.16% số tế bào sinh trứng có cặp Aa không phân li trong giảm phân I tạo ra giao tử Aa, 0.64% số tế bào khác giảm phân bình thường.

Do các cặp gen phân li độc lập.
Xét Aa × Aa.

Giới đực giao tử: A, a.Giới cái giao tử: A, a, Aa, 0.

Các kiểu gen tạo ra: 3 bình thường + 4 đột biến.
Xét Bb × Bb

Giới đực: B, b, Bb, 0.Giới cái: B, b.

Các kiểu gen tạo ra: 3 bình thường + 4 đột biến.
Xét Dd × Dd.

Giới đực: D, d.Giới cái: D, ad, Dd, 0.

Các kiểu gen tạo ra: 3 bình thường + 4 đột biến.
Số loại kiểu gen đột biến tạo ra (gồm đột biến ở 1, 2 hoặc 3 cặp) là:
(3 × 3 × 4) × 3 + (3 × 4 × 4) × 3 + 4 × 4 × 4 = 316
⇒ So với đáp án thì đáp án C thỏa mãn nhất.

Bình luận (0)
Mạc Nhược Ca
5 tháng 6 2016 lúc 0:00

Phép lai P khác mà ?

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
9 tháng 6 2016 lúc 13:59
   C.114
Bình luận (0)
Thai Toan
Xem chi tiết
Liên Hồng Phúc
9 tháng 6 2016 lúc 15:56

50%

Bình luận (0)
bỏ học kèm-lên hoc24
9 tháng 6 2016 lúc 17:50

25% nha bạn

Bình luận (0)
ATNL
12 tháng 6 2016 lúc 9:45

Mẹ tạo giao tử có 1/2 số giao tử bình thường (n) và 1/2 số giao tử đột biến (n-1 thiếu NST số 4)

Bố tạo giao tử có 1/2 số giao tử bình thường (n) và 1/2 số giao tử đột biến (n+1, thừa NST số 2)

Các con có xác suất: 1/4 bình thường (2n = n+n) : 1/4 đột biến (2n = n-1 + n+1) : 1/4 đột biến (2n-1 = n-1 + n) : 1/4 đột biến (2n+1 = n+1 + n)

Người con đầu có số lượng NST = 2n thì khả năng người đó bị đột biến NST là 1/4 : [1/4 (2n=n+n) + 1/4 (2n=n-1+n+1)] = 50%.

Bình luận (1)
Vân Ciu Ciu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh
18 tháng 6 2016 lúc 20:16

/hoi-dap/question/29602.html

câu trả lời ở đó nha

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
19 tháng 6 2016 lúc 10:05

câu trả lời ở đây nè bạn 

chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
19 tháng 6 2016 lúc 10:05

/hoi-dap/question/29602.html

Bình luận (0)
thu hà
Xem chi tiết
Bảo Duy Cute
19 tháng 6 2016 lúc 14:19

D.Đều dựa vào khuôn mẫu trên phân tử ADN 1

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
19 tháng 6 2016 lúc 14:23

mk nghĩ đáp án D 

Bình luận (0)
Hòa Lê Nguyễn
22 tháng 8 2016 lúc 0:59

Cái này câu d, mà mình từng thấy câu này trên bài thi của học 247

Bình luận (0)
Bảo Duy Cute
Xem chi tiết
ATNL
29 tháng 6 2016 lúc 16:52

Một cặp vợ chồng bình thường sinh được:
- Một con trai bình thường: XMHY

- Một con trai mù màu: XmHY

- Một con trai bị bệnh máu khó đông: XMhY

Như vậy người mẹ phải tạo ra được các giao tử : XMH, XmH, XMh.

Chỉ có phương án D và trường hợp mẹ phải xảy ra hoán vị gen thì mới phù hợp.

Bình luận (0)
daica
27 tháng 6 2016 lúc 22:03

limdim

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
Đặng Thu Trang
15 tháng 8 2016 lúc 20:00

Theo đề (23+1-1)*2n=300=> 2n=20

=> số loại giao tử tối đa có thể tạo ra là 2^10=1024

Bình luận (1)
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
ATNL
16 tháng 8 2016 lúc 11:07

Cặp NST số 1: xét 2 gen có 2 alen. Có 2x2 = 4 loại NST số 1.

Tương tự: có 4 loại NST số 2 và 4 loại NST số 3.

NST X có 2x2x2 = 8 loại loại NST X.

Số loại giao tử chứa X là 4x4x4x8=512. Có tối đa 512 loại trứng mà cơ thể ruồi giấm trên có thể tạo ra.

 

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
ATNL
23 tháng 8 2016 lúc 9:19

P: ♂ (0,8A:0,2a) x ♀(0,3A:0,7a)

F1: 0,24AA:0,62Aa:0,14aa.

Tần số cá thể mang alen đột biến = 1-0,24AA=0,62Aa+0,14aa=0,76 

Bình luận (0)
Trần Trang
Xem chi tiết
Pé Cùi Pắp
8 tháng 9 2016 lúc 13:16

có gì hỏi đi e hihi

Bình luận (1)