Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Vân Nguyễn

Cô cho đề nha giải PT A 4x+2=3x+1 B 6+2x=18-x C x2 - 6/x = x+3/2 Giải vui nhé.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 23:18

a: =>4x-3x=1-2

=>x=-1

b: =>3x=12

=>x=4

c: =>2(x^2-6)=x(x+3)

=>2x^2-12=x^2+3x

=>x^2-3x-12=0

=>\(x=\dfrac{3\pm\sqrt{57}}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Công
Xem chi tiết
Pikachu
Xem chi tiết
Apink Son Naeun
Xem chi tiết
Lan Hoàng
Xem chi tiết
không bạn không tình yêu...
Xem chi tiết
nguyenvykimngoc
Xem chi tiết
C H I I
Xem chi tiết
Sakura Nguyen
Xem chi tiết
Kaijo
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)