Chương 2: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

hello

Cho tứ diện ABCD, I và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Chứng minh bốn điểm I, K, C, D đồng phẳng?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 11 lúc 7:42

Xét ΔICD có IK là đường trung tuyến

nên \(\overrightarrow{IK}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}\right)=\dfrac{1}{2}\cdot\overrightarrow{IC}+\dfrac{1}{2}\cdot\overrightarrow{ID}\)

=>I,K,C,D đồng phẳng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Master fa
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Ngân
Xem chi tiết
Thiên Yết
Xem chi tiết
Nguyên Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Minh
Xem chi tiết
Bay Truongvan
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hiền
Xem chi tiết