Ôn tập Tam giác

tam pham

Cho tam giác ABC vuông tại A và AB<AC . Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA , kẻ BD là tia phân giác của góc ABC (D thuộc AC)

a) Chứng minh : ΔABD = ΔEBD

b) Chứng minh : DE vuông góc với BC

c) Gọi K là giao điểm của BA và ED . Chứng minh : BK=BC

 

a.Ta có:

⎧⎪⎨⎪⎩BA=BEˆABD=ˆDBEchungBD→ΔABD=ΔEBD(c.g.c){BA=BEABD^=DBE^chungBD→ΔABD=ΔEBD(c.g.c)

b.Từ câu a→ˆBED=ˆBAD=90o→BED^=BAD^=90o

→DE⊥BC→DE⊥BC

c.Ta có:

ˆBKD+ˆADK=ˆACB+ˆDEC=90oBKD^+ADK^=ACB^+DEC^=90o

→ˆBKD=ˆACB→BKD^=ACB^

→ΔBDK=ΔBDC(g.c.g)→ΔBDK=ΔBDC(g.c.g)

→BK=BC→BK=BC

image  
Bình luận (0)
ひまわり(In my personal...
14 tháng 12 2020 lúc 20:36

undefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tuấn Vũ Trần Lê
Xem chi tiết
Tuấn Vũ Trần Lê
Xem chi tiết
Hà Lê Hồ
Xem chi tiết
Huỳnh Kim Ngân
Xem chi tiết
Doraemon N.W
Xem chi tiết
Lê Phương Mai
Xem chi tiết
Hiếu Đoàn
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Xem chi tiết
Triss
Xem chi tiết