Ôn tập Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác

Lê Thị thoa Lê

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BD (D thuộc AC) . Kẻ DE vuông BC (E thuộc BC). Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho AF = CE. Chứng minh rằng: a) tam giác ABD =tam giác EBD b) chứng minh BD vuông góc với CF c) chứng minh EDF thẳng hàng

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 3 lúc 10:02

a: Xét ΔBAD vuông tại A và ΔBED vuông tại E co

BD chung

góc ABD=góc EBD

=>ΔBAD=ΔBED

b: BA+AF=BF

BE+EC=BC

mà BA=BE; AF=EC

nên BF=BC

=>ΔBFC cân tại B

mà BD là phângíac

nên BD vuông góc CF

c: Xet ΔDAF vuông tại A và ΔDEC vuông tại E có

DA=DE

AF=EC

=>ΔDAF=ΔDEC

=>góc ADF=góc EDC

=>góc EDC+góc FDC=180 độ

=>E,D,F thẳng hàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
The Mouse
Xem chi tiết
Lê Thị Lanh
Xem chi tiết
Bình Dayy
Xem chi tiết
Hân :3
Xem chi tiết
nguyen
Xem chi tiết
Dương Ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Linh
Xem chi tiết
Không
Xem chi tiết
Thanh Hà
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)