Violympic toán 9

Lê Anh Ngọc

Cho tam giác ABC nội tiếp (O), phân giác của góc BAC cắt cạnh BC ở D, cắt đường tròn tại điểm thứ hai là E. Các tiếp tuyến của đường tròn tại E và C cắt nhau tại N. AE và CN cắt nhau ở P. Chứng minh rằng: \(\frac{1}{CN}=\frac{1}{CD}+\frac{1}{CP}\)


Các câu hỏi tương tự
Trần Hạo Thiên
Xem chi tiết
Music Hana
Xem chi tiết
Thiên Thương Lãnh Chu
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tuấn
Xem chi tiết
Phan Quỳnh Như
Xem chi tiết
ngọc linh
Xem chi tiết
Trần Triều Châu
Xem chi tiết
Mai Tiến Đỗ
Xem chi tiết
Phạm Thế Duy
Xem chi tiết