Ôn tập Tam giác

Viet Anh
Cho điểm O trong tam giác ABC. Chứng minh rằng góc BOC>góc A
Smile
27 tháng 2 2021 lúc 19:13

Ta có : góc BOC = góc BOI+ góc IOC

Góc A =góc BAO + góc OAC

Vì góc IOB > góc BAO ( góc ngoài cuả tam giác BAO)

góc IOC > góc AOC (góc ngoài cuả tam giácOAC) 

=>  góc BOI + góc IOC>góc  BAO + góc AOC

=> góc BOc> góc A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Yến
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Thanh Tra
Xem chi tiết
Quang Minh
Xem chi tiết
Lê Lê Thảo
Xem chi tiết
vuongducphat
Xem chi tiết
thangcanbasucvat
Xem chi tiết
Vũ Huy Tùng
Xem chi tiết
Lê Ngọc Khánh Linh
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Bình An
Xem chi tiết