Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

hacker

Cho \(\Delta ABC\) vuông tại A, AB < AC. Tia phân giác của \(\widehat{ABC}\) cắt AC tại D, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA.

a) Chứng minh: \(\Delta ABD=\Delta EBD\) và \(DC\perp BC\) 

b) Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh: \(\Delta ABC=\Delta EBF\) 

c) Kẻ \(CK\perp BD\). Chứng minh: 3 điểm C, K, F thẳng hàng.

d) Biết \(\widehat{ACB}\) = 40. Tính số đo \(\widehat{ABD}\)  

a: Sửa đề; DE\(\perp\)BC

Xét ΔBAD và ΔBED có

BA=BE

\(\widehat{ABD}=\widehat{EBD}\)

 BD chung

Do đó: ΔBAD=ΔBED

=>\(\widehat{BAD}=\widehat{BED}\)

mà \(\widehat{BAD}=90^0\)

nên \(\widehat{BED}=90^0\)

=>DE\(\perp\)BC

b: Xét ΔBEF vuông tại E và ΔBAC vuông tại A có

BE=BA

\(\widehat{EBF}\) chung

Do đó: ΔBEF=ΔBAC

c: Xét ΔBFC có

FE,CA là các đường cao

FE cắt CA tại D

Do đó: D là trực tâm của ΔBFC

=>BD\(\perp\)CF 

mà CK\(\perp\)BD

mà CF,CK có điểm chung là C

nên C,K,F thẳng hàng

d: Ta có; ΔABC vuông tại A

=>\(\widehat{ABC}+\widehat{ACB}=90^0\)

=>\(\widehat{ABC}=50^0\)

BD là phân giác của góc ABC

=>\(\widehat{ABD}=\dfrac{\widehat{ABC}}{2}=25^0\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hacker
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Bích Nguyệtt
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Cẩm Ly
Xem chi tiết
James Pham
Xem chi tiết
Trâm Trương
Xem chi tiết
PRKEU
Xem chi tiết
Vũ Minh Hằng
Xem chi tiết
Ngọc Duy Anh Vũ
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Lan Trinh
Xem chi tiết