Bài 24. Ôn tập học kì I

Nguyễn Thanh Tùng

Câu 4: a/ Viết PTHH khi cho khí clo tác dụng với sắt (ở nhiệt độ cao) và dd natri hidroxit. b/ Trong các thí nghiệm sau thí nghiệm nào có phản ứng hóa học xảy ra. Qua thí nghiệm hãy so sánh độ hoạt động của 2 kim loại đồng và sắt TN I: Ngâm 1 sợi dây đồng vào dd sắt (II) sunfat TN 2 Ngầm 1 đinh sắt vào dd đồng (II) sunfat

Dương Minh Huy
1 tháng 12 2022 lúc 23:13

a) \(3Cl_2+2Fe\xrightarrow[]{t^o}2FeCl_3\\ Cl_2+2NaOH\xrightarrow[]{}NaCl+NaClO+H_2O\)

b) 

TN1: không xảy ra phản ứng

TN2: \(Fe+CuSO_4\xrightarrow[]{}FeSO_4+Cu\)

*Nhận xét: sắt hoạt động hóa học mạnh hơn đồng


Các câu hỏi tương tự
ami Quyên
Xem chi tiết
Trâm Bảo
Xem chi tiết
Bảo Hân
Xem chi tiết
2003
Xem chi tiết
thanh trúc
Xem chi tiết
lê thuận
Xem chi tiết
Hoài xinh gái
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Yến Vi
Xem chi tiết
Dương
Xem chi tiết
dczxc psp
Xem chi tiết