Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

02.Phạm Quốc Thiên Ân

bỏ  muỗng muối vào ly nước mà nước ko tràn ra? giải thích 

bỏ  muỗng đường  vào ly nước mà nước ko tràn ra? giải thích 

Không tan hay không tràn vậy bạn? :D

Bình luận (1)
Minh Phương
26 tháng 3 lúc 21:25

 

- Muối được cấu tạo từ các ptử muối, nước được cấu tạo từ các ptử nước và chúng có khoảng cách. Khi ta bỏ muối và ly nước các ptử muối xen vào các khoảng cách của các ptử nước và ngược lại, các ptử nước sẽ xen vào các khoảng cách của các ptử muối .Nên thể tích sẽ bị giảm nên ko tràn ra ngoài.

- Đường được cấu tạo từ các ptử muối, nước được cấu tạo từ các ptử nước và chúng có khoảng cách. Khi ta bỏ đường và ly nước các ptử đường xen vào các khoảng cách của các ptử nước và ngược lại, các ptử nước sẽ xen vào các khoảng cách của các ptử đường  .Nên thể tích sẽ bị giảm nên ko tràn ra ngoài.

Bình luận (0)
Tô Hà Thu
26 tháng 3 lúc 21:25

Gộp :

Nước được cấu tạo các nhóm phân tử nên giữa chúng có khoảng nên khi đổ đường hoạc muối chúng sẽ lấp đầy những khoảng cách đó 

\(\Rightarrow\) Ly nước sẽ ko bị tràn

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Hoa Hồng
Xem chi tiết
Nakano Miku
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Jjeej
Xem chi tiết
Hoàii Thuu
Xem chi tiết
Tuyền Lê
Xem chi tiết
Trần Thục Nguyên
Xem chi tiết
yuna kota
Xem chi tiết
Hà Như Thuỷ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)