Đại số lớp 7

Nguyễn Diệc Phi

Bài 4: Cho tam giác ACD cân tại A. Từ đỉnh A kẻ AH vuông góc với CD, H thuộc CD. Chứng minh rằng: HB = HC và AH là tia phân giác của góc BAC.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:05

Sửa đề: Cho tam giác ABC cân tại A. Từ đỉnh A kẻ AH vuông góc với BC, H thuộc BC

Xét ΔAHB vuông tại H và ΔAHC vuông tại H có

AB=AC

AH chung

Do đó: ΔAHB=ΔAHC

=>HB=HC

Ta có: ΔAHB=ΔAHC

=>\(\widehat{BAH}=\widehat{CAH}\)

=>AH là phân giác của \(\widehat{BAC}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
HOÀNG NGUYỄN
Xem chi tiết
nguyễn khánh chi
Xem chi tiết
thám tử lừng danh cô đơn
Xem chi tiết
04. Nguyễn Ngọc Ánh 7A3
Xem chi tiết
thân thị huyền
Xem chi tiết
Linh Mai
Xem chi tiết
Minz Ank
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Dũng
Xem chi tiết
svm hưng
Xem chi tiết