Chương III : Thống kê

Phan Thị Thúy Quỳnh

a,\(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3},\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{5}\)và x-y-z=28

b,\(\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{5}=\dfrac{z}{7}\)\(2x+3y-z=-14\)

c,\(3x=y,5y=4z\)\(6x+7y+8z=456\)

d,\(\dfrac{x-1}{2005}=\dfrac{3-y}{2006}\)và x-y=4009

Cảm ơn trước nhé!❤❤❤

Dương Hạ Chi
1 tháng 1 2018 lúc 15:35

a/

Theo đề,ta có:

+/ \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}\Rightarrow\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{12}\left(1\right)\)

+/\(\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{5}\Rightarrow\dfrac{y}{12}=\dfrac{z}{15}\)\(\left(2\right)\)

Từ (1) và (2), ta có:

\(\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{12}=\dfrac{z}{15}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{12}=\dfrac{z}{15}=\dfrac{x-y-z}{8-12-15}=\dfrac{28}{-19}\)

Do đó:

+/ \(\dfrac{x}{8}=\dfrac{28}{-19}\Rightarrow x=-\dfrac{224}{19}\)

+/\(\dfrac{y}{12}=\dfrac{28}{-19}\Rightarrow y=-\dfrac{336}{19}\)

+/\(\dfrac{z}{15}=\dfrac{28}{-19}\Rightarrow z=-\dfrac{420}{19}\)

Vậy: + \(x=-\dfrac{224}{19}\)

+ \(y=-\dfrac{336}{19}\)

+ \(z=-\dfrac{420}{19}\)

Bình luận (1)
Trần Thị Mỹ Tâm
1 tháng 1 2018 lúc 15:37

a,x2=y3,y4=z5và x-y-z=28

\(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}\Rightarrow\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{12}\)

\(\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{5}\Rightarrow\dfrac{y}{12}=\dfrac{z}{15}\)

=>\(\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{12}=\dfrac{z}{15}\)

Áp dụng tính chất DTSBN có:

\(\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{12}=\dfrac{z}{15}\)=\(\dfrac{x-y-z}{8-12-15}=\dfrac{-28}{19}\)

=> x=\(\dfrac{-224}{19}\)

y=\(\dfrac{-336}{19}\)

z=\(\dfrac{-420}{19}\)

Bình luận (1)
Dương Hạ Chi
2 tháng 1 2018 lúc 8:42

b/ Theo đề, ta có:

\(\dfrac{2x}{6}=\dfrac{3y}{15}=\dfrac{z}{7}\)\(2x+3y-z=-14\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\dfrac{2x}{6}=\dfrac{3y}{15}=\dfrac{z}{7}=\dfrac{2x+3y-z}{6+15-7}=-\dfrac{14}{14}=-1\)

Do đó:

+/ \(\dfrac{2x}{6}=-1\Rightarrow x=-3\)

+/ \(\dfrac{3y}{15}=-1\Rightarrow y=-5\)

+/ \(\dfrac{z}{7}=-1\Rightarrow z=-7\)

Vậy: + \(x=-3\)

+ \(y=-5\)

+ \(z=-7\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Monkey D .Luffy
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Đậu Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết
Full Môn Học
Xem chi tiết
Phạm Minh Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Dương Thanh Ngân
Xem chi tiết
Đậu Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết
Đậu Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết