Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 85
Số lượng câu trả lời 125
Điểm GP 1
Điểm SP 39

Người theo dõi (30)

Đang theo dõi (56)

Hải Đăng
Nguyễn Huy Tú
Kaito Kid
Mika Chan