Hướng dẫn soạn bài Những câu hát châm biếm

quynh nhu nguyen

a/ Tìm hiểu một số bài ca dao mở đầu bằng cụm từ " Thân em" giống như bài ca dao thứ 2. Những bài ca dao có cùng cách mở đầu này nói về ai, về điều gì?

b/ Những bài hát vừa học có điểm gì giống nhau về nội dung và nghệ thuật?

Pham Minh Nguyet
15 tháng 9 2017 lúc 18:25

thân em như hạt mưa sa

hạt vào đài các hạt ra ruộng cày

-thân em như dải lụa đào

phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê thị ngọc bích
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Thùy
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Thùy
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Yến Nhi
Xem chi tiết
JungkookBTS
Xem chi tiết
giupminhnha
Xem chi tiết
quynh nhu nguyen
Xem chi tiết
trần đình phú
Xem chi tiết