Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 1
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Aurora