Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 309
Số lượng câu trả lời 42
Điểm GP 1
Điểm SP 22

Người theo dõi (48)

Đang theo dõi (15)

JungkookBTS
Hàn Vũ
Trang Nguyễn