Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 173
Điểm GP 46
Điểm SP 366

Người theo dõi (102)

Nijino Yume
Khánh Ly Trịnh
Tỉnh Phan Minh
lê huân

Đang theo dõi (3)

Cat Rin Hime
phynit

Dòng thời gian