Bài 1: Tứ giác.

•๖ۣۜUηĭɗεηтĭƒĭεɗ

35/Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Lấy E là điểm bất kì thuộc đoạn thẳng OA. Đường thẳng BE cắt AD tại M. Qua D vẽ một đường thẳng song song với BM, đường thẳng này cắt BC tại F và cắt AC tại N.

a. Chứng minh tứ giác BMDF là hình bình hành.

b. Chứng minh OBE = ODN.

c. Qua E vẽ một đường thẳng song song với BD, đường thẳng này cắt AD tại H, cắt CD kéo dài tại I. Gọi O’ là trung điểm của đoạn thẳng IH. Cm: O’O // DF

d. Gọi K là điểm đối xứng với D qua O’. Cm: K, M, B thẳng hàng.


Các câu hỏi tương tự
Tuankiet
Xem chi tiết
Lê thị thu trang
Xem chi tiết
Lê Phương Thùy
Xem chi tiết
Ali Linh
Xem chi tiết
Wendy Marvell
Xem chi tiết
Hoàng Đỗ Việt
Xem chi tiết
nguyễn đức trung
Xem chi tiết
Dương Tuyền
Xem chi tiết
Miurika
Xem chi tiết