Bài 1: Tứ giác.

Miurika

Bài 2 Cho ∆ABC cân tạiA.Gọi M là trung điểm BC. Từ điểm D thuộc BC (BD >
CD) vẽ đường vuông góc với BC cắt AC và tia BA lần lượt tại E và F.
a) Chứng minh tứ giác AMDF là hình thang vuông.
b) Gọi O là trung điểm EC, N là điểm đốixứngvới D qua O. Chứng minh tứ
giác DENC là hình chữ nhật.
c) Lấy I thuộc AB sao cho A là trung điểm IF.Chứng minh I, E, N thẳng hàng.
d) Gọi K là điểm đối xứng với N qua A.Chứng minh tứ giác BDFK là hình
chữ nhật.

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 tháng 12 2021 lúc 15:20

b: Xét tứ giác DENC có

O là trung điểm của EC

O là trung điểm của DN

Do đó: DENC là hình bình hành

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Đức Thiện
Xem chi tiết
Phi Trường
Xem chi tiết
ThanhSungWOO
Xem chi tiết
Huyền My Nguyễn Thanh (S...
Xem chi tiết
Phan Thị Anh Thư
Xem chi tiết
Hường Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Đức Thiện
Xem chi tiết
Long
Xem chi tiết
dangha
Xem chi tiết