Mét khối

Hiep Vu

31,65m³ =........ dm³ 

350cm³=..... dm³

68,15dm³ =...... cm³

350cm³ =....... dm³

Ng KimAnhh
Hôm kia lúc 18:50

31,65m3 = 31650dm3

68,15dm3 = 68150cm3

350cm3 = 0,35dm3

768cm= 0,768dm3

Bình luận (0)

\(31,65m^3=31650dm^3\)

\(350cm^3=0,35dm^3\)

\(68,15dm^3=68150cm^3\)

\(350cm^3=0,35dm^3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Hương Giang
Xem chi tiết
Thanh ha Nghiem thi
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Linh Chi
Xem chi tiết
Hà Hồng Minh Chu
Xem chi tiết
tống thiên vỹ
Xem chi tiết
Giang Bùi
Xem chi tiết
Giang Bùi
Xem chi tiết