Mét khối

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Mét khối

@92003@
Để đo thể tích ngoài cùng đơn vị xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối người ta còn dùng đơn vị mét khối.

Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m.

Mét khối viết tát là m3.

@92014@@92015@@92016@

Ta có: 1m3 = 1000dm3.

           1m3 = 1 000 000cm3.

2. Nhận xét

Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

✿ Mỗi đơn vị đo thể tích gấp \(\dfrac{1}{1000}\) lần đơn vị lớn hơn tiếp liền.

m3dm3cm3
1m31dm31cm3
= 1000dm3= 1000cm3\(\dfrac{1}{1000}\)dm3
 \(\dfrac{1}{1000}\)m3 
@92017@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!