Luyện tập

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Nhắc lại

@92038@
@92039@

a) Xăng-ti-mét khối

Xăng-ti-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh 1cm.

Xăng-ti-mét khối viết tắt là cm3.

b) Đề-xi-mét khối

Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh 1dm.

Đề-xi-mét khối viết tắt là dm3.

c) Mét khối

Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh 1m.

Mét khối viết tắt là m3.

d) Mối liên hệ giữa các đơn vị đo thể tích 

@92040@@92041@
m3dm3cm3
1m31dm31cm3
= 1000dm3= 1000cm3\(\dfrac{1}{1000}\)dm3
= 1 000 000cm3\(\dfrac{1}{1000}\)m3\(\dfrac{1}{1000000}\)m3

 

@92042@@92043@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!