Thể tích hình hộp chữ nhật

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Ví dụ

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm.

 

@92075@
@92076@@92077@

Đúng vậy, để tính thể tích hình hộp chữ nhật trên bằng xăng-ti-mét khối ta cần tìm số hình lập phương 1cm3 để xếp vào đầy hộp.

Chiều dài hình hộp chữ nhật là 20cm nên chiều dài chứa 20 hình lập phương 1cm3, chiều rộng hình hộp chữ nhật là 16cm nên chiều rộng chứa 16 hình lập phương 1cm3.

Mỗi lớp có: 20 \(\times\) 16 = 320 (hình lập phương 1cm3).

@92078@@92079@

Sau khi xếp 10 lớp hình lập phương 1cmthì vừa đầy hộp.

10 lớp có: 320 \(\times\) 10 = 3200 (hình lập phương 1cm3).

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là:

20 \(\times\) 16 \(\times\) 10 = 3200 (cm3).

 

@92080@

2. Công thức

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Gọi V là thể tích của hình hộp chữ nhật, ta có:

\(V=a\times b\times c\)

(\(a\)\(b\)\(c\) là ba kích thước của hình hộp chữ nhật).

 

@92085@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!