Thể tích hình lập phương

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

 

@92113@@92114@

1. Ví dụ

Tính thể tích hình lập phương có cạnh 3cm.

Ta có: Thể tích của hình lập phương có cạnh 1cm là 1cm3

Để tính thể tích hình lập phương trên bằng xăng-ti-mét khối ta cần tìm số hình lập phương 1cmxếp đầy hộp.

@92120@@92122@

Mỗi lớp có: 3 \(\times\) 3 = 9 (hình lập phương 1cm3).

Sau khi xếp 3 lớp hình lập phương 1cmthì vừa đầy hộp.

3 lớp có 9 \(\times\) 3 = 27 (hình lập phương 1cm3).

Vậy thể tích của hình lập phương là:

\(\times\) 3 \(\times\) 3 = 27 (1cm3).

 

@92127@

2. Công thức

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Hình lập phương có cạnh a thì thể tích \(V\) là:

\(V=a\times a\times a\)

 

@92128@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!