Bài 4: Đường tiệm cận

Linh Dương

1, Tìm tất cả giá trị thực m sao cho đths \(y=\dfrac{x+1}{\sqrt{mx^2+1}}\)có hai tiệm cận ngang

A. ko có gtrị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài

B.m<0 C. m=0 D.m>0

2, Tìm tất cả giá trị thực m sao cho đths \(y=\dfrac{x-3}{x+\sqrt{mx^2+4}}\)có đúng một tiệm cận ngang

A.m=0,m=1  B.m≥0  C.m=1  D.m=0

Nguyễn Việt Lâm
17 tháng 10 2022 lúc 7:13

1D

2A

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Đỗ Hà Phương
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Minh Nguyệt
Xem chi tiết
Nguyễn Tố
Xem chi tiết
Ngô Chí Thành
Xem chi tiết
Hạnh Hạnh
Xem chi tiết
Cường Vũ
Xem chi tiết
Nguyễn Nguyễn
Xem chi tiết