Bài 4: Đường tiệm cận

Nguyễn Nguyễn

Tìm m thuộc R để đồ thị hàm số y= (3-x)/ (2x+2m) có tiệm cận đứng là đường thẳng đi qua A(2:0)

A. m=1.

B. m= - 2.

C.m= 1.

D. m=0.

Akai Haruma
13 tháng 10 2021 lúc 12:36

Lời giải:
Theo đề thì cần tìm $m$ để đths đã cho cho TCĐ $x=2$

Điều này xảy ra khi mà $2x+2m=0$ tại $x=2$

$\Leftrightarrow m=-x=-2$

Đáp án B.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần T.Anh
Xem chi tiết
Trần T.Anh
Xem chi tiết
Phụng Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Trần T.Anh
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Cường Vũ
Xem chi tiết
Nhy Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn thị Phụng
Xem chi tiết
Minh Nguyệt
Xem chi tiết