Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 56
Số lượng câu trả lời 578
Điểm GP 197
Điểm SP 405

Người theo dõi (37)

Vũ Thành Nam
khánh vy
Lo Phuong Linh
Võ Quốc Bảo

Đang theo dõi (1)

Vũ Thành Nam

Dòng thời gian