Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 93
Số lượng câu trả lời 793
Điểm GP 62
Điểm SP 508

Người theo dõi (26)

Ilovestudy
17-phương nghi
Huy Jenify
châu_fa

Đang theo dõi (24)

Ngô Hải Nam
Pikachu
huehan huynh
Diệu Huyền