Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Shino Asada

1, Nêu các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến hệ quả gì?


Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết
Chiến Binh Mùa Đông
Xem chi tiết
lê dung
Xem chi tiết
Vy Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hương
Xem chi tiết
Thi YangHồ
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết